Sevdiğimle Mutluluğumuzu Nasıl Arttırırız

Kişiler aralarındaki mutluluğu ve muhabbeti arttırmak için bir çok dualar vardır. Bunlardan biri de aşağıdaki Salavat-ı Şerifedir.

Bismillahirrahmanirrrahıym.
Allahümme salli ve sellim ve barik alet tal’atiz zatil mütalsem.Vel ğaysil mütamtam.Vel kemalil mükettem.Lahutil cemali ve nasutil visal.Ve tal’atil hakkı hüviyyetiinsanil ezeli fi neşri menlem yezel.Men ekamte bihi nevasitel ferki ila turukıl hakk.Fe sallillahümme bihi minhü fihi alyehi.Ve selleme teslimen kesira.Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir