Sevdiğimle iyi Geçinme Büyüsü Yapmak

“Eğer yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Yalnız ona güveniyorum. O, büyük arşın rabbidir.”
Bu ayet-i kerimenin özelliği: Yüz çevirenlerin kalbinde iyi tavır takınmadıkları kimseye karşı bir merhamet ve şefkat doğurur. Hile yapmak isteyenlerin hilesini boşa çıkarır. … gecesi yarıyı bulduğunda şu duayı yapan kimse kendisine karşı iyi davranmayan, yüz çeviren dost ve tanıdığın kalbine merhamet ve şefkat duygusunun yerleşmesine yol açmış olur: Allah ‘ım! Sen bana kafisin Rabbim… beni falan kimseye karşı sevilen yap. Kalbini benden yana şefkatle doldur; bana baş eğsin.
Havas-ı Kur’an’da da belirtildiği üzere, bu ayeti ve duayı okuyan, arzu ettiği kimsenin şefkatini kendine doğru çekmiş olur.
Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir