Küs Olduğunuz Biriyle Aranızı Düzeltme Büyüsü

Sevdiği bir kişiyle arası açılan ya da ayrılan biri boy abdesti alıp temiz elbise giymeli. Sonra temiz ve tenha bir mahalde araya dünya kelamı karıştırmadan dört yüz altmış defa aşağıda gelen ayeti okuyan ve buna birkaç gün devam eden istediği kişiyle arasınız düzeltir.
“Ve ma kaderullahe hakka kadrihi vel erdu cemian kabdatü yevmel kiyameti ves semavatü matviyyatüm bi yeminih sübhünehu ve teala amma yüşrikun.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir