Kendinden Soğutma Büyüsü

Bir kimse, sevgilisini kıskanan, elinden almaya, ya da ona başka türden bir kötülük etmeye kalkışanların düşüncelerini gerçekleştirmelerini önlemek için cinciye bir muska yazdırır, gerekli duayı okutursa, dileği yerine gelir.
İlkin kıskanan kötü düşünceli kişinin evinin yakınından, geceleyin bir avuç kuru tprak alınır, cinciye götürülür, durum açıklanır. Cinci, okur, üfler cinleri çağırıp kıskanan kişinin yaratıldığı toprakta hangi kötülük tohumlarının olduğunu öğrenir. Üzerinde yetmiş yedi ‘’cim’’ bulunan bir muska yazar, üç kat muşambaya sarıp kıskanç adamın evinin damına gizlice attırır. Ayrıca, bir Cuma gecesi, yatsıdan sonra, üzerinde ‘’ey alçak şeytan’’ anlamına gelen ‘’ya iblis-i lain’’ yazılı bir kağıdı, sabahleyin görülecek bir şekilde kapısına bıraktırır.
Bu olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra, gene gizlice, kıskanç kişinin kapısına, daha önce alınan topraktan, biraz bırakılır. Cinci, kendisine başvuranı okur, üfler, ocağın başına oturtur. Bir tas ılık suyu onun arkasına, göremeyeceği biçimde koyar; adama, arkasına bakmamasını, cinleri çağıracağını bildirir. Adam yalnız ocağa bakar cinci cinleri çağırır, onlara yapacakları işi, kıskanç adamın cinlerini kıskanılanın çevresinden uzaklaştırmasını söyler, sözleri bitince şu ayetleri Arapça olarak okur.
‘’Yeryüzü sarsılınca o korkunç depremle. Ve ağırlıklarını dışarı atınca yer yüzü. Ve insan, ne oluyor buna, deyince. O zaman, o bütün haberlerini ulaştırınca. Tanrın ona bildirmiştir onu. O gün, yaptıklarını görmek için bölük bölük gelir insanlar. Kim bir damlacık iyilik etmişse, görecek karşılığını. Kim bir damlacık kötülük etmişse, bulacak ettiğini.’’ (Zilzal suresi)
Cinci, uygun görürse, bu sureyi bir kağıda yazar, muşambaya sarar, muska biçimine getirip kıskanılanın boynuna asar, ancak bu muska ile ayakyoluna gidilmez, sevişilmez, yıkanılmaz. Adı geçen isimler sırasında muska boyundan çıkarılır, yüksekçe bir yere koyulur. Gerekli iş bittikten sonra boyuna takılır, hemen abdest alınır. Kırk gün içinde cinler kendilerine verilen görevi yerine getirir, kıskanç kişinin başında ağrılar, yüreğinde darlıklar, sıkıntılar başlar, o kötü alışkanlığını bırakır.

Gelen Aramalar: kendinden soğutma büyüsü nasıl yapılır,kendinden soğutma büyüsü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir