Eski sevgilimin bana dönmesini istiyorum

Güzel bir şekilde boy abdesti alırız. 2 rekat sessiz bir yerde yalnız bulunmak kaydıyle namazımızı şu şekilde kılarız.
Önce hacet namazı diye niyet ederiz. sonra 1. rekatta 1 fatiha 1 Amenerrasulu’yu okuyunuz. Sonra 2. rekata kalkınca yine 1 Fatiha 3 İhlası şerifi arka arkaya okuruz. Böylece 2 rekat namaz tamamlanmış olur. (Amenerrasulu yu hacet namazındaki şekliyle uygulayınız)..
İkinci niyeti şöyle yaparız (Yarabbi şu arzu etmiş olduğum nesnenin muhabbeti vs. vs..) deriz. Ondan sonra aşağıda ile belirtmiş olduğum duayı ve diğerlerini şu sıra ile okuruz.
1 Ayatel Kürsi
3 İhlası Şerif
3 Salevatı şerife
Yasini şerifi okumaya devam ederiz. 1. Mübin’e gelince aşağıda belirtmiş olduğum Duayı 3 defa okuruz. İkinci mübin’e gelince yine 3 defa bu duayı okuruz. Üçüncü mübin’ e gelince 3 defa bu duayı okur. bu işlemi yedinci mübin’ e kadar devam ederiz. ve bitirmiş oluruz.
Eğer bu 3 lü okumadan bir netice alamadık ise aynı terkibi yine tazeleriz. yani 3 gün 3lü okuma yaparız. netice alamazsak 3 gün 7 li dua okuma yaparız. yine net,ice olmazsa 3 gün 40 lı okuma yaparız.
Okunacak Dua Şudur;
Bismillahirrahmanirrahıym
Men yeşfa’ şefaaten haseneten yekünlehu nasibün minha. Ve men yeşfa’ şefaaten seyyieten yekün lehu kiflün minha. Vekanallahü ala külli şeyin mukıta. Veiz huyyitüm bi tehiyyetün fe heyyu bi ahsene minha. evruddu ha, innallahe kane ala külli şeyin hasiba. Allahu lailahe illa huve la yecme anneküm ila yevmil kıyameti la reybe fiyh ve men esdek minellahu hadisa.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir