Erkek Arkadaşını Başka Kızlardan Uzak Tutma Büyüsü

Eşin veya dilenen kişinin etrafında olan başka kadınları uzak tutmak, ayırmak ve o kimsenin ıslahını isteyen kimse, Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Ardından … suresini okumaya başlar. Her mübine geldiğinde … defa altta gelen duayı zikreder:
Bismillâhirrahmânirrahîm*
Vecealnâ min-beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe-a’şeynâhüm fehüm lâ yübsırûn*
Sonra 7 defa:
Lâ ilâhe illâ hüvel heayyül kayyûm, Bismillâhillezî Lâ ilâhe illâ hû, zül celâli vel ikrâm*
Bismillâhillezî Lâ yedurru measmihî şey’ün fil-ardi velâ fissemâi vehüves-semîul alîm*
Allâhümme innî eûzübike min şerrimâ halak*
Zikreder ve okumasını bu şekilde tamamladıktan sonra yüce Mevla’ya bu yöndeki dilek ve arzusunu beyan ederse Yaradan’ın izniyle muradına hasıl olacaktır..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir