Dualarinin Kabul Olması İçin Etkili Dua

Aciz insanlar olarak hayatta birçok isteğimiz oluyor ancak her zaman kendi gücümüzle bu isteklerimizi yerine getiremiyor ve bu sefer alemlerin Rabbi olan Allah’a el açıp dua ediyoruz. Ancak her duamız da kabul olmuyor. Peki ya dualarımızın makbul olması için ne yapmalıyız? Bunu Bediüzzaman şöyle açıklıyor.

“Esbâb-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit [şartlar] dahilinde duâ makbul olur. Şerâit-i kabûlün [kabul şartlarının] içtimâı [bir araya gelmesi] nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

“Ezcümle [meselâ], duâ edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânın ortasında bir duâ makbul olur.

• Hem bizahri’l-gayb, yani gıyaben ona duâ etmek,

• Hem hadiste ve Kur’ân’da gelen me’sur [tesirli] duâlarla duâ etmek; meselâ, ‘Allahım, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum.’ (Hadis)

‘Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateşinin azâbından koru.’ (Bakara Sûresi, 2:201.) gibi câmi duâlarla duâ etmek,

• Hem hulûs [ihlâsla] ve huşû ve huzur-u kalble duâ etmek,

• Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,

• Hem mevâki-i mübarekede [mübarek mevkilerde], hususan mescidlerde,

• Hem Cumada, hususan saat-i icabede,

• Hem şuhur-u selâsede [üç aylarda], hususan leyâli-i meşhurede [meşhur gecelerde],

• Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.” (Mektubat, s. 270)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir