Aşık etmek için büyü

Bir kişiyi kendinize aşık etmek içindir. Bu büyü ile kişi sizden hoşlanmaya başlar ve yakın zaman içerisinde size aşık olur. Aşk ilen biten bir sohbete sahip olursunuz.

Uzağa giden, kaybolan veya ayrılan iki .kişiyi birleştirmek, biribirine kavuşturmak için aşağıda gelen ayeti kerimeler iğne ile üç adet mum üzerine yazılır.Sonra mumlardan birisi yakılır vemumun yanması esnasında kuranı kerimden yasin suresi okunmaya başlanır ve her mübin kelimesine gelince niyet tekrarlanır.Sonra tekrar yasin suresi okunmaya başlar.Bu seferde ikinci mübinde niyet tekrarlanır.Tekrar Yasin suresi üçüncü kez okunur ve üçüncü mübinde niyet tekrarlanır.Bu tertip üzere Yasin suresi sekiz kez tekrarlanmış olur.Sekizinci Yasinde artık mübinlere geri dönüş yok, suresinin tamamı okunur.
Bismillahirrahmanirrahim
Naran ehata bihim süradikuha ve in yesteğisu yüğasu bi manin kel-mühli yeşvil vücuhe bi’seş şerabü ve saet mürtefeka
Ve inne cehenneme le mühüytatün bil kafirun
Vessemai zatilbüruc
Velyevmilmev’ud
Ve şahidin ve meşhud
Kutile ashabül’uhdud
En nari zatelvekudi
Narullahil mukedeh
Elti tettaliu alel ef-ideh
Kezalike tevakkadün-naru fi kalbi kezaala hubbi kezabil mehabbetil kaviyyeti veşşedideh
Bi-hakki hazihil ayatişşerifeh
Bil aceli ve sür-ah


Gelen Aramalar: büyü ile aşık etmek için

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir