Medyum Burak

Ayırma Büyüsü

Sevgilini Konuştuğu Kızlardan Ayırma Büyüsü

yapabilecek arkadaşlara şimdiden kolaylık dilerim tarif şu şekildedir Tefrik için aşağıdaki duayı Cumartesi günü üç adet kağıda yaz. Kağıdın birini kapısı eşiğine, birini iki yol arası ayrımına ve birisinide mezara göm. O iki kişinin arasına düşmanlık girer. Birbirlerinden nefret etmeye […]

İstemediğiniz ilişkiyi sona erdirme yöntemi

Bismillahirrahmanirrahim Yahrücü min beynissulbi vetteraibi innehü ala rac’ihi lekaadirün yevme tübles-serairü fema lehü min kuvvetin ve la nasırın vessamal zattirrac’ı . Allahümmahfaz hamili kitabi haza min veceissüreti ve eşfihi bişifaike ya şafi bu duayı … defa okuyarak faziletinden faydalanabilirsiniz Gelen […]

Evli çiftlerde ki bağlılığı çözme büyüsü

  Sevgili üyelerimiz; aşşağıdaki ayet iki parça ekmek kabuğuna yazılır birisi erkeğe diğeri kadına yedirilir bu yolla bağlılıkları çözülmüş olur. Ayet: bismillahirrahmanirrahim kale haza rahmetün min rabbi fe iza ca-e va-dü rabbice-alehu dekka-e ve kane va-dü rabbi hakka ve terekna […]

Bir Kadını Eşimden Nasıl Ayırırım

İstenen kişi veya kişilerin ayrılmaları niyetiyle aşağıdaki celileler bir oturuşta bin kere okunmalıdır. Bu yönde etkilidir.  Okunacak ayetlerden olan kerimeleri şöyledir: Amentü billahil aliyyül azim ve tevekkeltü alel hayyul kayyum. Gelen Aramalar: ayirma büyüsü nasil yapilir

Karı Kocayı Ayırmak için Büyü Yapmak

Sevdiğiniz kadın ya da erkeğin bir başkası tarafından çalınmaya çalışılması durumunda araya giren üçüncü şahsı pişman etmek için: Bu üçüncü kişinin adı … günü yatsı namazından sonra bir taşın üzerine yazılarak hiç kurumayacak olan bir su birikintisinin ya da gölün […]

Ayırmaya Yönelik Büyü Yapmak

Eşi veya sevgiliyi istemediğin bir kimseden ayırmak için hazırlanır. Etkileri oldukça güçlü olduğundan tesirini görme şansınız da yüksektir. Ayırma yönünde çok sık tercih edilen uygulamalardır. Ayrıca aşağıdaki duayı .. defa okuma yaparak niyet edebilirsiniz. İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihi ve […]

Evli Kişileri Ayırma Büyüsü Yapmak

Kişileri birbirinden ayırmak, onları uzak tutmak amacıyla hazırlanan bir uygulamadır.. Tesirli işlemler arasında bulunduğundan tutma oranları yüksek olan işlemlerdir. Duası; Bismillahirrahmanirrahim. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya […]

Eski Sevgilimi Nişanlısından Ayırma Büyüsü

Eski Sevgilimi Nişanlısından Ayırma Büyüsü

Kur’an-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, insanların arasına kin ve düşmanlık sokmak, karı ile kocanın arasını ayırmak için büyü yapmada kullanılmak istenildiği görülmektedir. Tabii bu işlemler yapılırken, önceki kültürlerden aktarılan hurafelerin ve bir takım büyü uygulamalarının işin içine karıştırıldığı da […]

Kıskandığım Arkadaşımı Sevgilisinden Ayırma Büyüsü

Kıskandığınız birini sevgilisin ayırmak için yapılır. Kişilerin birbirlerinden uzak durması soğuması ve sonuç olarak ayrılması hedeflenir. Dualarıda vardır. Kerimelerden biride: Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâ […]

Eski Kocamı Şimdiki Karısından Ayırma Büyüsü

Eski kocanızın şimdiki olan birlikteliğinden ayrılması hedef alınır. O kişinin pişmanlıkla size gelmesi için olan yöntemlerdir. Etkisi çok güçlüdür. Okunması gereken duası: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünya haseneten fi’l-âhirati haseneten ve kınâ azabe’n-nâr. Gelen Aramalar: kacıyı karısından ayırma

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.